Tanyafejlesztési pályázat

VP6-7.2.1.4-17

A Tanyafejlesztési pályázat legfőbb előnyei

 

 • Egyike azon kevés támogatásoknak, amelyek CSAK a tanyán élőket segíti.
 • Szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítésére (egyedi szennyvízkezelés) lehet az elnyert összeget fordítani

A támogatás célja

A támogatás célja a vidéki településeken élők életminőségének javítása, a fenntarthatóság növelése olyan kis léptékű infrastruktúra fejlesztések támogatásával, amelyek hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a szennyvízkezesélhez és a tanyasi térségek alapvető infrastruktúrával való ellátottság növeléséhez. A felhívás keretében a tanyákon élő népesség életminősége és a vidék népességmegtartó képességének javulása várható.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

 

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók önállóan (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

1. háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:

 • villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést (pl. napelem)

2. háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:

 • kútfúrás;
 • vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
 • háztartási törpe-vízmű.

3. háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:

 • egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak:

 • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója;
 • Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;
 • A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;
 • Próbaüzem;
 • Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;
 • Projektmenedzsment;
 • A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;
 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
 • A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által.

Nem támogatható tevékenységek

A fentebb felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

 • Fenntartási, karbantartási tevékenységek;
 • Jármű beszerzés;
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;
 • Zárt szennyvíztároló, oldómedence kialakítása;
 • Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója.

A támogatás jellege, mértéke

Ez a támogatás egy utólag finanszírozott, vissza nem térítendő  támogatás melynek  mértéke:

95%

A megítélhető támogatás maximális összege pályázónként legfeljebb 6,2 millió forint.

A támogatás igénybevételének feltételei

Jelen támogatás csak és kizárólag abban az esetben igényelhető, ha a pályázó minden feltételnek megfelel az alábbiak közül:

 

 • 2019. 01.01-et megelőzően az elfogadott tanyasi térségben*, egy tanyán él életvitelszerűen, igazolható módon
 • A fejleszteni kívánt tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját tulajdona, vagy házastársáé, egyenes ágbeli rokonáé.
 • Amennyiben a pályázó 18. életévét betöltött cselekvőképes személy

 

 • Kincstári ügyfél-azonosítóval rendelkezik

Kizáró tényezők

Kizárásra kerülnek azok a pályázók, akikre a lentiek közül bármelyik igaz:

 

 • Egy tanyáról több pályázatot nyújtanak be

 

 • Amennyiben a tanya a tartózkodási helye, és a lakóhelye nem azon a településen van, mint a tanya.

 

 • A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok NEM teljes körűek, NEM valósak és NEM hitelesek

 

 • A benyújtott pályázatban szándékosan valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltat

 

 • A fejlesztés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapján végrehajtási jog bejegyzése szerepel

* Elfogadott tanyasi térségek:

 

 • Bács-Kiskun megye

 

 • Békés megye

 

 • Csongrád megye

 

 • Hajdú-Bihar megye

 

 • Jász-Nagykun-Szolnok megye

 

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

 

 • továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései

A pályázat értékelése:

A pályázatok értékelése és bírálata minőség alapján pontszámok összesítése után történik. Az elért összpontszám alapján sorrendet állítanak fel köztük. Várhatóan a beérkezett pályázatok közül a legjobb 20-30% részesül támogatásban.

A szerezhető pontszámok egy részét a pályázat kidolgozottsága adja, a másik részét azonban a pályázó személyes paramétereivel hozza.

A pályázat népszerűsége miatt mindenkinek azt javasoljuk, hogy egy előminősítés keretében mérjék fel a reális esélyüket, mert ha ezen pontok együttese nem ér el egy bizonyos szintet akkor nem érdemes időt és pénzt fordítani a pályázati folyamatra. Ebben nagyon szívesen segítünk minden érdeklődőnek, az alábbi űrlap kitöltésével:

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

2019. április 1-től a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2021.04.06-ig